Scholarly Societies Project

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

border

Founding of the Society

Year Authority / Notes
1847

According to the KIVI NIRIA website, the Koninklijk Instituut van Ingenieurs was founded 1847, August 31, and merged on 2004, July 1 with the Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA (founded 1928) to form the Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA .

Name of the Society

Dates Name Authority
1847, August31 - 2004, July1 Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The KIVI NIRIA website.

The KIVI NIRIA website.

Journals of the Society

Years Full Journal Title Abbrev.
1847/1848 - 1868/1869

A

Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen : instituuts-jaar ... / Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam cat. indicates that this title was absorbed by E.

Continued by E.

[Univ. Amsterdam cat.]
1848 - 1868/1869

B

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam cat. and Univ. Leiden cat. indicate that this title merged with C and D, then split into E and F.

Continued by E.

Continued by F.

[Univ. Amsterdam cat.; Univ. Leiden cat.]
1848 - 1868/1869

C

Uittreksels uit vreemde tijdschriften voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Leiden cat. indicates that this title merged with B and D, then split into E and F.

Continued by E.

Continued by F.

[Univ. Leiden cat.]
1850 - 1869

D

Lijst van nieuw verschenen werken betrekkelijk tot de kunst en de wetenschap van den ingenieur voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam cat. indicates that this title merged with B and C, then split into E and F.

Continued by E.

Continued by F.

[Univ. Amsterdam cat.]
1869/1870 - 1916

E

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen

The records in the Univ. Leiden cat. and Univ. Amsterdam cat. indicate that this title resulted as a part of the merger of B, C and D, and that it also absorbed A, and was itself later absorbed by H.

Continues A.

Continues B.

Continues C.

Continues D.

Continued by H.

[Univ. Leiden cat.; Univ. Amsterdam cat.]
1869/1870 - 1916

F

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verhandelingen, vertalingen, mededeelingen, boekaankondigingen, nieuw verschenen werken

The record in the Univ. Leiden cat. indicates that this title resulted as a part of the merger of B, C and D, and was later absorbed by H.

Continues B.

Continues C.

Continues D.

Continued by H.

[Univ. Leiden cat.]
1875 - 1914

G

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afdeeling Nederlandsch-Indië. Notulen der vergaderingen, verhandelingen, vertalingen, verscheidenheden, verslagen
[Univ. Leiden cat.]
Tijdschr. Kon. Inst. van Ingenieurs Afdeeling Neder.-Indië
Geographical Review, Vol. 8, No. 2 (Aug., 1919), p.140 cites 1914.
1886 - (Jrg. 1 - )

H

De Ingenieur : orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs : weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid

The record in the Univ. Leiden cat. indicates that the associated corporate bodies included the Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

The record in the Univ. Leiden cat. also indicates that this title absorbed E, F and G.

Continues E.

Continues F.

Continues G.

[Univ. Leiden cat.]
1899 - (1 - )

I

Jaarverslag / Vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw, Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam cat. and Univ. Leiden cat. indicate that this title continued Jaarverslag Nederlandsche Vereeniging voor Werktuig- en Scheepsbouwkundigen (not published by the Koninklijk Instituut van Ingenieurs), and that for the years 1905-1918 it had the title Verslag Vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw, Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

[Univ. Amsterdam cat.; Univ. Leiden cat.]
1899/1900 - (10 -)

J

Notulen der Vergadering / Vakafdeeling voor Electrotechniek, Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam cat. and Univ. Leiden cat. indicate that this title continued Notulen der Vergadering / Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek (not published by the Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

[Univ. Amsterdam cat.; Univ. Leiden cat.]
1934 - 1942 (Jrg. 1 - Jrg. 9)

K

De Ingenieur in Nederlandsch-Indië : orgaan der Groep Nederlandsch-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs : maandblad gewijd aan de techniek en wetenschap in Nederlandsch-Indië, waarin opgenomen ’De waterstaats-ingenieur’, opgericht in 1913 en ’De mijningenieur’, opgericht in 1919
[Univ. Leiden cat.]
1949 - 1951 (Jrg. 1, nr. 1 - jrg. 3, nr. 71)

L

Voordrachten gehouden voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The records in the Univ. Amsterdam cat. and Univ. Leiden cat. indicate that this title was absorbed by H.

[Univ. Amsterdam cat.; Univ. Leiden cat.]
1982, mrt. 5 - 1983, sept. 30 (Nr. 1 - jrg. 2, nr. 39)

M

Technisch Weekblad : met officiële mededelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam cat. indicates that this title is in part continued by M; the record also indicates that the title was initially Technisch weekblad voor ingenieurs.

Continued by N.

[Univ. Amsterdam cat.]
1983, okt. 14 - (Nr. 1 -)

N

Ingenieurs-nieuws : officiële mededelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

The record in the Univ. Amsterdam cat. indicates that this title is a continuation in part of M; the record also indicates that this later had the title IngenieursNieuws.

Continues M.

[Univ. Amsterdam cat.]

border

Scholarly Societies Project