Scholarly Societies Project

Genootschap der Mathematische Weetenschappen

Border

Genootschap der Mathematische Weetenschappen =
Society of Mathematical Sciences
Founding of the Society
Year
Authority / Notes
1778
This date is supported by the Wiskundig Genootschap website.
Seat of the Society
City
Authority / Notes
Amsterdam
The Netherlands
This location is supported by the Wiskundig Genootschap website.
Name of the Society
Dates
Name
Authority
1779 - 1816 Genootschap der Mathematische Weetenschappen onder de Spreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven Its publications establish name from 1779 - 1816.
1811 - 1815 Genootschap, ten spreuke voerende: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven, elkander tot onderlinge oefening opgegeven Its publications establish name from 1811 - 1815.
1820 - 1846 Wiskundige Genootschap, onder de Zinspreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, Elkander tot Onderlinge Oefening Opgegeven Its publications establish name from 1820 - 1846.
1842 - 1852 Wiskundig Genootschap onder de spreuk: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" Its publications establish name from 1842 - 1852.
1844 - 1854 Genootschap te Amsterdam, ter spreuke voerende een onvermoeide arbeid komt alles te boven Its publications establish name from 1844 - 1854.
1850 - 1854, 1875 - 1964 Wiskundig Genootschap, ter spreuke voerende: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven", elkander tot onderlinge oefening opgegeven Its publications establish name from 1850 - 1854 and 1875 - 1964.
1855 - 1874 Wiskundig Genootschap ten spreuke voerende: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" elkander tot onderlinge oefening opgegeven Its publications establish name from 1855 - 1875.
1856 - 1874 Wiskundig Genootschap, onder de Zinspreuk: "Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven," te Amsterdam Its publications establish name from 1856 - 1874.
1875 - Wiskundig Genootschap Its publications establish name from 1875 - 2000; its website gives this as the name as of 1996, Jan.22 (see its Statutes). It appears that as of 2004, September 16 a name change to Koninklijk Wiskundig Genootschap was suggested.
Wiskundig Genootschap = Dutch Mathematical Society Webpage = http://www.wiskgenoot.nl/
Journals of the Society
Years
Full Journal Title
Abbrev.
Indexed
1779/1782 - 1782/1787
(Dl.1 - 2)
 
A
Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde, door het Genootschap der Mathematische Weetenschappen onder de spreuk: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven"
Continued by B.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 
1786/1790 - 1791/1795
(Dl.1 - 2)
 
B
Wiskunstige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen met dezelver ontbindingen, door het Genootschap der Mathematische Weetenschappen onder de spreuk: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven"
The record in the Univ. Amsterdam cat. indicates that occasional instalments of this publication were dated 1786-1795 and appeared with slight title variants.
The record in the Univ. Amsterdam cat. gives the numbering as 1 (1793) - 2 (1795).
Continues A. Continued by D.
[Univ. Utrecht cat.; Univ. Amsterdam cat.]
Wiskunstigen Verlustigingen d. Genootschap d. mathemat. Wetenschappen te Amsterdam
[Pogg, v.1, col.149 cites 1786-1790.]
Pogg
1796 - 1816
(1.deel - 2.deel.)
 
C
Mengelwerk van Uitgeleezene en Andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen / door het Genootschap der Mathematische Weetenschappen, onder de Spreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven.
Scudder #735b gives the imprint date as simply 1816.
[Univ. Chicago cat.; Scudder #735b]
Amsterdam, Mengelwerk
[RSLC, v.1, p.xv]
RSLC
1798 - 1802
(Dl.1 - 2)
 
D
Wiskunstig mengelwerk, in een aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen met derzelver ontbindingen, door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: een onvermoeide arbeid komt alles te boven
Occasional instalments of this publication were dated 1795-1802 and had slight title variants.
Continues B. Continued by E.
[Univ. Amsterdam cat.]
 
 
1806 - 1809
(Dl.1 - 2)
 
E
Wiskunstige oeffeningen in eene aaneenschakeling van uitgelezene voorstellen, benevens een mengelwerk van uitgelezene en andere wiskundige verhandelingen onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven
Occasional instalments of this publication were dated 1802-1809.
Continues D. Continued by F.
[Univ. Amsterdam cat.]
 
 
1811
(1);
1815
(2)
 
F
Verzameling van voorstellen, door de leden van het Genootschap, ten spreuke voerende: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven, elkander tot onderlinge oefening opgegeven
Occasional instalments of this publication were dated 1809-1815.
Continues E. Continued by G.
[Univ. Amsterdam cat.]
 
 
1820 - 1836
(Dl.1 - 6)
 
G
Verzameling van Wiskundige Voorstellen / door de Leden van het Wiskundige Genootschap, onder de Zinspreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, Elkander tot Onderlinge Oefening Opgegeven
Occasional instalments of this publication were dated 1817-1836 and had minor title variants.
Continues F. Continued by I.
[Univ. Amsterdam cat.]
 
 
1834 - 1845
(v.1 - v.2)
 
H
Wis- en Natuurkundige Verhandelingen
We have not yet found a library catalogue that lists this journal.
[Scudder #736b]
 
 
1841 - 1846
(Dl.1 - 2)
 
I
Verzameling van Nieuwe Wiskundige Voorstellen, door de Leden van het Wiskundig Genootschap, onder de Zinspreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, Elkander tot Onderlinge Oefening Opgegeven.
The record in the Univ. Utrecht cat. gives the numbering as Dl. 1(1841) - 2(1846).
Continues G. Continued by M.
[Univ. Amsterdam cat.]
Amsterdam, N. Wis. Voorstel.
[RSLC, v.7, p.vi]
RSLC
1842 - 1849
(1 v.)
 
J
Verslag van de Wintervergaderingen
We have not found this in a library catalogue.
It may be identical with K.
[Scudder #788c]
 
 
1842 - 1852
[i.e. pub. 1844 - 1852]
 
K
Verslag van het verhandelde op de wetenschappelijke vergaderingen door de leden van het Wiskundig Genootschap onder de spreuk: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven": gedurende de wintermaanden van de jaren 1842-1852
The record in the Univ. Amsterdam cat. indicates that it also had the title: Verslagen van het verhandelde op de wetenschappelijke vergaderingen door de leden van het Wiskundig Genootschap....
Scudder #788b gives the title as Verslagen van het verhandelde op de vergaderingen with numbering 1842-52 (1856). 1 v.
Continued by N.
[Univ. Amsterdam cat.]
 
 
1844 - 1854
(Jrg.1 - jrg.2)
 
L
Nieuwe wis- en natuurkundige verhandelingen van het Genootschap te Amsterdam, ter spreuke voerende een onvermoeide arbeid komt alles te boven
Scudder #736b gives the numbering and publishing information as Vol. 1-2, 1844-54 (1849-54).
[Univ. Amsterdam cat.]
Amsterdam, Nieuwe Wis. Nat. Verhand.
[RSLC, v.7, p.vi]
RSLC
1850 - 1854
(Dl.1 - 2)
 
M
Verzameling van wiskunstige opgaven door de leden van het Wiskundig Genootschap, ter spreuke voerende: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven", elkander tot onderlinge oefening opgegeven
Continues I. Continued by M1.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 
1855/1859 - 1874
(1 - 4)
 
M2
Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen ... / door de leden van het Wiskundig Genootschap ten spreuke voerende: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" elkander tot onderlinge oefening opgegeven
Also had the title: Wiskundige opgaven met derzelver ontbindingen.
Continues M. Continued by O.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 
1856/1859 - 1870/1874
(1 - 3)
 
N
Archief, uitgegeven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" te Amsterdam
Continues K. Continued by P.
[Univ. Amsterdam cat.]
Amsterdam, Archief Wisk. Genoots.
[RSLC, v.1, p.xv]
Archief Wisk. Genoots.
[RSLC, v.1, p.xvii]
RSLC
1875/1881 - 1960/1964
(dl.1 - dl. 21)
 
O
Wiskundige opgaven met de oplossingen, door de leden van het Wiskundig Genootschap, ter spreuke voerende: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" elkander tot onderlinge oefening opgegeven
Continues M2. Absorbed into P.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 
1875 - 1893
(1e serie, dl. 1 - dl. 20);
1895 - 1949/1952
(2e serie, dl. 1 - dl. 23);
1953 - 1982
(3e serie, dl. 1 - dl. 30);
1983 - 1999
(4e serie, dl. 1, no. 1 - dl. 17, no. 3);
2000 - )
(5e serie, dl. 1, no. 1 - )
 
P
Nieuw Archief voor Wiskunde / uitg. door Het Wiskundig Genootschap
From 2000 onward, this title was handled by the Stichting Mathematisch Centrum.
[Univ. Amsterdam cat.]
Nieuw Arch. Wisk.
[RSLC, v.13, p.lxv]
Nieuw Archief d. Wisk. Genoot.
[Isis, Vol. 1, No. 1 (1913), p.152 cites t. X, 1912.]
RSLC

Border

Scholarly Societies Project