Scholarly Societies Project

Nationale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye te Haarlem

Border

Nationale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye te Haarlem =
National Netherlands Economic Society in Haarlem
Founding of the Society
Year
Authority / Notes
1777
This founding date is supported by its website.

The Society was founded in 1777 as the Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem (Economic Branch of the Holland Society of Sciences [founded in 1752]), according to its publications and its website. According to its publications, in 1797, it became an independent society called Nationale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye te Haarlem (National Netherlands Economic Society in Haarlem).

It went through several name changes since that time, until in 1921 it took its current name Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Seat of the Society
City
Authority / Notes
Haarlem,
then
Amsterdam
The Netherlands
According to its publications, it was based in Haarlem until probably at least 1835. Its website gives Amsterdam as the current location.
Name of the Society
Dates
Name
Authority
1777 - 1797 Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem Its publications.
1798 - 1807 Nationale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye te Haarlem Its publications.
1808 - 1814 Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem Its publications.
1814 - 1835 Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem Its publications.
1836? - 1902 Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid Its publications.
1903 - 1921 Maatschappij van Nijverheid Its publications.
1921 - Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Its publications and its website.
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel = Netherlands Society for Industry and Trade Website = http://www.nmnh.nl/
Journals of the Society
Years
Full Journal Title
Abbrev.
Indexed
1778 - 1797
 
A
Prysvraagen, voorgesteld in de Algemeene Vergaderingen des Oeconomischen Taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem
Also appeared under the title: Pryzen, aangeboden door den Oeconomischen Tak van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen. From 1782-1797 it appeared under the title: Vervolg der prysvraagen .... After 1797, it was continued as: Prysvraagen, voorgesteld ter beantwoording door de Nationale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1778/1789 (1790) - 1791?
(Dl.1 - Dl.3)
 
B
Verhandelingen uitgegeeven door den Oeconomischen tak van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem
The Univ. Leiden cat. lists 1778/1789 (1790) [Deel 1]. The Univ. Utrecht cat. lists Deel 1 and 2 (1790). And the GBV German Union cat. lists Deel 1 - Deel 2 as 1778/89 (1790) and Deel 3 as ca. 1791.
[Univ. Leiden cat.; Univ. Utrecht cat.; GBV German Union cat.]
Verhandel. door den Oecon. Tak
[Reuss, v.6, p.324 cites Deel 1, Nro.1; v.7, p.18 cites Deel 2; v.7, p.295 cites Deel 2, No.4, Deel 3, No.7 & Deel 3, No.8; v.7, p.347 cites Deel 3, No.1.]
Reuss
vol. 1 (1778) - vol. 30 (1807)
 
C
Resolutien genomen bij de ... vergadering des Oeconomischen Taks van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem
From the 22nd Vergadering [i.e. 1798] it appeared under the title: Resolutien genomen bij de ... algemeene vergadering der Nationale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappye te Haarlem.
Continued as D.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1808 - 1814
(v.31 - v.37)
 
D
Handelingen der ... algemeene vergadering van de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem
Continues C. Continued by E.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1814 - 1835
(v.38 - v.58)
 
E
Handelingen der ... algemeene vergadering van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem
Continues D. Continued by G.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
vol. 1 (1833) - vol. 22 (1859) [1832 - 1859]
 
F
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid / zamengest. door A.H. van der Boon Mesch ; uitgeg. door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij
Dl. 16 (1853) - Dl. 22 (1859) also referred to as 2e reeks Dl. 1-7 ;
Continued by H.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1836 -
 
G
Handelingen der ... algemeene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid ...
Beginning with v.80 (1857), it had the title: Handelingen der ... algemeene vergadering en van het ... Nijverheidscongres / Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
Continues E.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1860 - 1892
(vol.23 - vol.55)
 
H
Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid
At various times, it had the following titles: (a) Tijdschrift, orgaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid; (b) Weekblad, orgaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, and (c) Officieele mededeelingen Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
Dl. 23 (1860) - dl. 51 (1888) also referred to as 3e reeks Dl. 1-17, and 4e reeks Dl. 1-12.
Continues F. Continued by I.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1892-1896
 
I
De nijverheid : wekelijksche courant / Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid
Also under the title: Wekelijksche courant De nijverheid : orgaan van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
Continues H. Continued by J.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1897 - 1902
(vol.64 - vol.69)
 
J
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid
Also numbered: Nieuwe reeks, Dl. 1-6 [=jrg. 64 (1897) - jrg. 69 (1902)].
Continues I. Continued by K.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1903 - 1921
(vol.70 - vol.89 nr. 8)
 
K
Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid
1903-1905 also numbered: Nieuwe reeks, dl. 7-9.
Continues J. Continued by L.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1921 - 1927
(vol.89 nr.9 - vol.95)
 
L
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
From jrg. 92 (1924) under the title: Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Continues K. Continued by M.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1928 -
(vol.96 - )
 
M
Maatschappij-belangen : tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Subtitle varies. Beginning with Jrg. 159 (May 1995) also under the title Mb.
1942 - Sept. 1945 never appeared.
Continues L.
[Univ. Leiden cat.]
 
 

Border

Scholarly Societies Project