Scholarly Societies Project

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Border

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen =
Provincial Utrecht Society of Arts and Sciences
Founding of the Society
Year
Authority / Notes
1773
This date is supported by the following 1923 book title in the Univ. Leiden cat.: Uit de geschiedenis van het P. U. G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923 / samengesteld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan in opdracht der directie door het lid dier directie N.J. Singels .

More information is supplied by the following title of a 1778 book in the Univ. Utrecht cat.: Wetten van het Konst-genootschap binnen Utrecht, onder de zin-spreuk Besteedt den tijd, met konst en vlijt : opgeregt den eersten van Januarij MDCCLXXIII, laatst gerevideerd geresolveerd, den 21. Februarij 17c agt en zeventig, welk Genootschap door de Edl. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht op den 3. Junij 1778. vereerd is met den tijtel van Het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Konsten en Wetenschappen . This title indicates that the Society was founded in 1773, January 1, and took the motto "Spend Time with Art and Diligence." It further indicates that on 1778, June 3, Utrecht honoured the Society by bestowing on it the name Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen.

Seat of the Society
City
Authority / Notes
Utrecht
Netherlands
This location is supported by the name of the society.
Name of the Society
Dates
Name
Authority
1773 - 1778 Konst-Genootschap binnen Utrecht, onder de zin-spreuk Besteedt den Tijd, met Konst en Vlijt The following title of a 1778 book in the Univ. Utrecht cat.: Wetten van het Konst-genootschap binnen Utrecht, onder de zin-spreuk Besteedt den tijd, met konst en vlijt : opgeregt den eersten van Januarij MDCCLXXIII, laatst gerevideerd geresolveerd, den 21. Februarij 17c agt en zeventig, welk Genootschap door de Edl. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht op den 3. Junij 1778. vereerd is met den tijtel van Het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Konsten en Wetenschappen .
1778 - 1781? Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen The following title of a 1778 book in the Univ. Utrecht cat.: Wetten van het Konst-genootschap binnen Utrecht, onder de zin-spreuk Besteedt den tijd, met konst en vlijt : opgeregt den eersten van Januarij MDCCLXXIII, laatst gerevideerd geresolveerd, den 21. Februarij 17c agt en zeventig, welk Genootschap door de Edl. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht op den 3. Junij 1778. vereerd is met den tijtel van Het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Konsten en Wetenschappen .
A 1790 booklet in the Univ. Utrecht cat. with the title: Reglement voor de heeren directeuren van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen.
1781 - 1783? Provinciaal Utregtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Its publications.
1783? - 1943/1972 Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Its publications.
1943/1972 - Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen From the titles of its various Verslag, it seems likely that the the spelling of the place name in the Society's name changed from Utrechtsch to Utrechts sometime between 1943 and 1972.
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen = Provincial Utrecht Society of Arts and Sciences Website = http://www.pugutrecht.nl/
Journals of the Society
Years
Full Journal Title
Abbrev.
Indexed
1781 - 1795
(Deel 1 - Deel 9);
1821
(Deel 10)
 
A
Verhandelingen van het Provinciaal Utregtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

From Deel 2 onward (i.e. about 1783), published under the title: Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
According to a record in the GBV German Union cat. Deel 9 = 1795.
Continued by C.
[Univ. Utrecht cat.; Univ. Leiden cat.; GBV German Union cat.; Scudder #923c]

Verhandel. Provinc. Utrecht. Genoot. Kunsten Wetensch.
[Osiris, 2nd Series, Vol. 4, (1988), p.131 cites 1789, 5; p.132 cites 1789, 4(2).]
Verhandel. van het Utregtsch Genootsch.
[Reuss, v.4, p.144 cites Deel 2; v.8, p.407 cites Deel 1.]
Verhandl. Utrecht. Genootsch.
[Pogg, v.1, col.104 cites I.]
Utrecht, Verhand. Prov. Genootsch.
[RSLC, v.1, p.lxxiii]
Pogg
Reuss
RSLC
1793
(T.1);
1795
(T.2);
1801
(T.3);
1803
(T.4)
 
B
Acta Literaria Societatis Rheno-Trajectinae
Some records in the GBV German Union cat. give the date of T.1 as 1790.
Note that Reuss uses a double "t" in the second word.
Continued by D.
[GBV German Union cat.; Univ. Utrecht cat.; Scudder #925a]
Acta Litter. Soc. Rheno-Trajectinae
[Reuss, v.8, p.84 cites T. I.]
Acta Litterar. Soc. Rheno-Traject.
[Reuss, v.9, p.48 cites T. I and T. 2.]
Acta Litterar. Soc. Rheno-Trajectinae
[Reuss, v.8, p.412 cites T. I.]
Acta litteraria Soc. Rheno-Trajectinae
[Reuss, v.8, p.74 cites T. 2.]
Reuss
1822 - 1854
(Dl.1 - D.17)
 
C
Nieuwe Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
The record in the Univ. Utrecht cat. indicates that some volumes have the title spelled slightly differently: Nieuwe verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Continues A. Split into G and H.
[Univ. Utrecht cat.; Leiden Univ. cat.; Scudder #923c]
Utrecht, Nieuwe Verhandl.
[RSLC, v.1, p.lxxiii]
RSLC
1821
(P.1);
1823
(P.2);
1828
(P.3);
1831
(P.4);
1846
(P.5)
 
D
Nova Acta Literaria Societatis Rheno-Trajectinae
Continues B.
[Univ. Utrecht cat.; GBV German Union cat.; Scudder #925a]
 
 
1845 - 1921?
 
E
Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ter gelegenheid van de algemeene vergadering ...
From 1922, merged with F to form I.
[Univ. Utrecht cat.; Scudder #923a]
Utrecht, Aanteek. Prov. Genoots.
[RSLC, v.1, p.lxxiii]
Utrecht, Prov. Genootsch. Aanteek.
[RSLC, v.9, p.xxix]
RSLC
1847 - 1921
 
F
Verslag van het Verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar ...
From 1922, merged with E to form I.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 
N.R., dl. 1 (1859)
 
G
Geschied- en letterkundige verhandelingen, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Continues in part C.
Also appeared as C Dl. 17, st. 1.
[Univ. Utrecht cat.; Univ. Leiden cat.]
 
 
1862 - 1869
(N.R., Deel 1);
1870
(Deel 2, stuk 1, 2)
 
H
Natuurkundige Verhandelingen uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Continues in part C.
[Univ. Utrecht cat.; Scudder #923b]
Natuurk. Verh. Prov. Utrechtsch Genoots
[Phil. Trans., B Vol. 301, No. 1105 (Jun. 14, 1983), p.299 cites (i) 6, 1869.]  
 
1922 - 1934
 
I
Verslag van het Verhandelde in de Algemeene Vergadering en de sectievergaderingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Resulted from a merger of E and F.
Continued as J.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 
1935 - 1972
 
J
Verslag van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen en de Algemene Vergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Continues I.
For 1940, 1942/43 under the title: Verslag over het vereenigingsjaar ... / Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
1944 did not appear.
Continued as Verslag van de algemene vergadering / Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, which was followed by titles with various name changes.
From the cataloguing data in the record in the Univ. Utrecht cat. it is difficult to determine when the spelling of the place name in the Society's name changed from Utrechtsch to Utrechts. It appears that it must have occurred sometime between 1943 and 1972.
[Univ. Utrecht cat.]
 
 

Border

Scholarly Societies Project