Scholarly Societies Project

Kunst Wordt door Arbeid Verkreegen

Border

Kunst Wordt door Arbeid Verkreegen =
Art is Won by Labour
Founding of the Society
Year
Authority / Notes
1766
The founding year and place are established by the title of the following historical monograph: Thobokholt, Bert. Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden, 1766-1800. (Utrecht : Instituut De Vooys, 1983. 190 p.)

According to Jacob & Mijnhardt (1992), pp.260 - 267, this society was one of four major literary societies, of which the others were based in The Hague (Kunstliefde Spaart geen Vlijt = Love of Art Spares no Diligence, founded in 1772), Rotterdam (Studium Scientiarum Genetrix, founded in 1773), and Amsterdam (Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap: Wij Streven naar de Volmaaktheid = Amsterdam Society for Poetry and Literature: We Strive for Perfection, founded in 1783).

On pp.266-267 of Jacob & Mijnhardt (1992), we learn that this Society from Leiden and the two societies from Amsterdam and Rotterdam amalgamated in 1800 as the Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde = Batavian Society for Language and Literature. We also learn that in 1806, the Society was renamed Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen = Holland Society for Liberal Arts and Sciences, and in 1818 the society from The Hague joined them.

Seat of the Society
City
Authority / Notes
Leiden
The Netherlands
The founding year and place are established by the title of the following historical monograph: Thobokholt, Bert. Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden, 1766-1800. (Utrecht : Instituut De Vooys, 1983. 190 p.)
Name of the Society
Dates
Name
Authority
1766 - 1800 Tael- en Dichtlievend Genootschap ter spreuke voerende Kunst wordt door Arbeid Verkreegen Its publications establish this name; the dates are established by the book title: Thobokholt, Bert. Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden, 1766-1800. (Utrecht : Instituut De Vooys, 1983. 190 p.)
1766 - 1800 Kunstgenootschap ten spreuke voerende: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen Its publications establish this name; the dates are established by the book title: Thobokholt, Bert. Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden, 1766-1800. (Utrecht : Instituut De Vooys, 1983. 190 p.)
1766 - 1800 Kunstgenootschap ten zinspreuke voerende: "Kunst wordt door arbeid verkreegen" Its publications establish this name; the dates are established by the book title: Thobokholt, Bert. Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden, 1766-1800. (Utrecht : Instituut De Vooys, 1983. 190 p.)
1766 - 1800 Kunst Wordt door Arbeid Verkreegen The name is established by Jacob & Mijnhardt (1992), p.265; the dates are established by the book title: Thobokholt, Bert. Het taal- en dichtlievend genootschap "Kunst wordt door arbeid verkreegen" te Leiden, 1766-1800. (Utrecht : Instituut De Vooys, 1983. 190 p.)
Journals of the Society
Years
Full Journal Title
Abbrev.
Indexed
1766/67 - 1767/68
(1e jaer - 2e jaer)
 
A
Tooneelpoëzij van het Kunstgenootschap, ten zinspreuke voerende: "Kunst wordt door Arbeid Verkreegen"
The record in the Univ. Leiden cat. gives the name of the issuing body as Kunstgenootschap ten zinspreuke voerende: "Kunst wordt door arbeid verkreegen".
Continued by B.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
3e en 4e jaer (1768, 1769, 1770) - 5e-8e jaer (1770 - 1774)
 
B
Poëzij van het Kunstgenootschap, ten spreuke voerende: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen
The record in the Univ. Leiden cat. gives the name of the issuing body as Kunstgenootschap ten spreuke voerende: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen.
Continues A.
[Univ. Leiden cat.]
 
 
1782-[ca. 1790]
(dl.1 - dl.4)
 
C
Prijsverhandelingen, / uitgegeeven door het Tael- en Dichtlievend Genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen
The record in the Univ. Leiden cat. gives the name of the issuing body as Tael- en Dichtlievend Genootschap ter spreuke voerende Kunst wordt door Arbeid Verkreegen.
[Univ. Leiden cat.]
 
 

Border

Scholarly Societies Project